من اگر معلم بودم…

تا اسم معلم آمد آقا مرتضی شروع کرد به تعریف کردن خاطرات دوران سربازی خودش. در سپاه دانش قبل از انقلاب خدمت می‌کرد. رفته بودند به عنوان سرباز معلم در یکی از این روستاهای لب مرزی به بچه‌ها درس می‌دادند.

خاطراتش را با آب و تاب با جزئیات کامل تعریف می‌کرد. می‌توانستی تمام آن روزها و اتفاقات را پیش چشم خودت مجسم کنی. البته من وسوسه شدم که خودم را در قامت یک معلم تصور کنم. اگر من روزی معلم می‌شدم چه چیزی به بچه‌ها می‌گفتم؟ چه رفتاری با آن‌ها داشتم؟ آیا مثل معلم‌های فیزیک، آزمایش‌های جذاب فیزیکی را به … [ادامه مطلب]

سینما محلی برای یافتن پرسش‌های تازه

شما چقدر به پرسش و پرسشگری علاقه دارید؟ چقدر پاسخ را دوست دارید؟ چقدر در زندگی کنجکاو بوده‌اید که به مسائل پیش پا افتاده روزمره را از زاویه‌ای تازه نگاه کنید؟

من عاشق سوال هستم. پاسخ را دوست دارم. اما بیشتر از آن پرسش را دوست دارم. مخصوصا پرسش‌هایی که ذهن را به چالش می‌کشند و یا هیچ جوابی ندارند.

سینما یکی از آن جاهایی است که سوال مطرح می‌کند. سرگرمی در هیچ کجای سینما تعریف نشده است. وظیفه سینما طرح سوال است. و هیچ هدفی برای سرگرم کردن مخاطب ندارد. نویسنده و یا کارگردان صرفا سوالی را مطرح می‌کنند … [ادامه مطلب]