پناه بر کتاب | روزهای قرنطینگی

جنگ جنگ تا پیروزی. حالا فرقی هم نمی‌کند جنگ با دشمن خارجی باشد یا دشمن داخلی. جنگ ترس دارد. و ترسناک‌تر وقتی است که دشمن به چشم دیده نشود. اگر یکی با اسلحه جلوی چشمت باشد حداقل می‌دانی باید از چه چیزی بترسی. ولی این ویروسی که نه به چشم دیده می‌شود و نه لمس می‌شود، تمام قدرت و قلمرو من اشرف مخلوقات را زیر سوال برده. این از همه دردناک‌تر است.

بیشتر از پنجاه روز است که خودم را در خانه قرنطینه کرده‌ام. مثل هر آدم دیگری که می‌گردد که در بدترین شرایط برای خودش رفیقی، همراهی چیزی پیدا … [ادامه مطلب]