هر قصه رسالتی دارد

و هر قصه رسالتی دارد. اینکه به جان آدم نفوذ کند. آن هم نه از راه گوش. از راه روح و روان. هرکسی مخفیگاهی دارد. مخفیگاه نه جاییست در بیرون که در درونی‌ترین تعلقات انسان جای دارد. مخفیگاه جایی است که از واقعیات می‌گریزیم و به آن پناه می‌بریم. هزاران هزار بار. مخفیگاه درون هر کسی یک کنج امنی است برای پناه بردن. جایی برای فرار کردن از واقعیت‌های بیرونی. جایی که ترسی نیست، شکستی نیست، جنگی نیست. یک جایی است که نه سرپرست کارگاهی در آن است، نه پروژه پایان ترم دانشگاه و نه هیچ هیولای دیگری. سکونتگاهی است … [ادامه مطلب]

سینما محلی برای یافتن پرسش‌های تازه

شما چقدر به پرسش و پرسشگری علاقه دارید؟ چقدر پاسخ را دوست دارید؟ چقدر در زندگی کنجکاو بوده‌اید که به مسائل پیش پا افتاده روزمره را از زاویه‌ای تازه نگاه کنید؟

من عاشق سوال هستم. پاسخ را دوست دارم. اما بیشتر از آن پرسش را دوست دارم. مخصوصا پرسش‌هایی که ذهن را به چالش می‌کشند و یا هیچ جوابی ندارند.

سینما یکی از آن جاهایی است که سوال مطرح می‌کند. سرگرمی در هیچ کجای سینما تعریف نشده است. وظیفه سینما طرح سوال است. و هیچ هدفی برای سرگرم کردن مخاطب ندارد. نویسنده و یا کارگردان صرفا سوالی را مطرح می‌کنند … [ادامه مطلب]