آخرین آزادی بشر

همه چیز را می‌توان از یک انسان گرفت مگر یک چیز:

آخرین آزادی بشر را در گزینش رفتار خود در هر شرایط موجود و گزینش راه خود.

«ویکتور فرانکل»

واقعیت این است که ما انسان‌ها مسئول انتخاب‌های خودمان هستیم. ما همواره در حال انتخاب کردن و تصمیم گرفتن هستیم. همین الان که من دارم این یادداشت را می‌نویسم می‌توانستم بنشینم و فیلم ببینم. یا می‌توانستم بخوابم. اما من تصمیم گرفته‌ام که یک یادداشت برای وبلاگ خودم بنویسم.

نوشتن آخرین سنگری است که من انتخاب کرده‌ام تا از فشارهای زندگی به آن پناه ببرم.

در میان تمام حق انتخاب‌هایی که از … [ادامه مطلب]