لطفا کتاب‌ها را جراحی کنید

تا به حال به شکل کتاب خواندن افراد دقت کرده‌اید؟

بعضی‌ها کتاب‌هایشان را فقط مطالعه می‌کنند و مراقبند که خطی رویش نیفتد.

بعضی‌ها کتاب‌هایشان را جلد می‌کنند. با روزنامه یا پلاستیک. می‌خواهند تمیز بماند.

بعضی‌ها یک دفترچه می گذارند کنار دستشان تا اگر مطلب مهمی دیدند در دفترچه بنویسند.

بعضی‌ها با مداد زیر مطالب مهم کتاب خط می‌کشند.

اما من کتاب‌هایم را نمی‌خوانم. آن‌ها را جراحی می‌کنم. درست مثل یک جراح کهنه کار. وسایلم را پهن می‌کنم کنار دستم و شروع می‌کنم به بیرون کشیدن دل و روده کتاب.

کلمات جدید را در یک ظرفی جدا بر می‌دارم.

نکات مهم … [ادامه مطلب]

پناه بر کتاب | روزهای قرنطینگی

جنگ جنگ تا پیروزی. حالا فرقی هم نمی‌کند جنگ با دشمن خارجی باشد یا دشمن داخلی. جنگ ترس دارد. و ترسناک‌تر وقتی است که دشمن به چشم دیده نشود. اگر یکی با اسلحه جلوی چشمت باشد حداقل می‌دانی باید از چه چیزی بترسی. ولی این ویروسی که نه به چشم دیده می‌شود و نه لمس می‌شود، تمام قدرت و قلمرو من اشرف مخلوقات را زیر سوال برده. این از همه دردناک‌تر است.

بیشتر از پنجاه روز است که خودم را در خانه قرنطینه کرده‌ام. مثل هر آدم دیگری که می‌گردد که در بدترین شرایط برای خودش رفیقی، همراهی چیزی پیدا … [ادامه مطلب]

پناه می‌برم به کتاب از شر شیطان‌های رانده نشده

شیطان رانده نشده؟

البته منظورم از شیطان لزوما آن موجود آتشین افسانه‌ای نیست. واگویه‌های تخریبی، تنبلی، ترس، عزت نفس پایین، بی‌نظمی، کمال‌گرایی که مانع از شروع می‌شوند و هزاران شیطان دیگر که ما را از راه راست زندگی خودمان منحرف می‌کنند. خطرناک‌‌ترین این شیطان‌ها هم نوع آدم است. که با تمام توانش تلاش می‌کند که دیگران را به راه خودش جذب کند و همه را شبیه به خودش کند.

برای همین تصمیم گرفتم تا یک بخش تازه‌ای در وبلاگم ایجاد کنم به نام پناه بر کتاب. این بخش برای نوشتن از کتاب‌هایی است که در پناه امن آن‌ها می‌توانم از … [ادامه مطلب]