داشتن‌ها و نداشتن‌ها

دوستان من! آن‌قدر که من از دنیا فهمیدم همه چیز را نمی‌توان با هم داشت. موفق، کسی است که بداند داشتن هر چیزی به معنای نداشتن چه چیزی است. و موفق‌ترین، کسی است که بتواند از بین نداشتن‌ها بهترین نداشتن را انتخاب کند. نداشتن‌هایت را که انتخاب کردی داشتن‌ها ناگزیر به سراغت خواهد آمد تو … بیشتر بخوانیدداشتن‌ها و نداشتن‌ها