سینما محلی برای یافتن پرسش‌های تازه

شما چقدر به پرسش و پرسشگری علاقه دارید؟ چقدر پاسخ را دوست دارید؟ چقدر در زندگی کنجکاو بوده‌اید که به مسائل پیش پا افتاده روزمره را از زاویه‌ای تازه نگاه کنید؟

من عاشق سوال هستم. پاسخ را دوست دارم. اما بیشتر از آن پرسش را دوست دارم. مخصوصا پرسش‌هایی که ذهن را به چالش می‌کشند و یا هیچ جوابی ندارند.

سینما یکی از آن جاهایی است که سوال مطرح می‌کند. سرگرمی در هیچ کجای سینما تعریف نشده است. وظیفه سینما طرح سوال است. و هیچ هدفی برای سرگرم کردن مخاطب ندارد. نویسنده و یا کارگردان صرفا سوالی را مطرح می‌کنند … [ادامه مطلب]