نویسنده یعنی…

نویسنده یعنی مغز متفکر. چیزی که نه فقط در ایران بلکه در دنیا به آن نیاز جدی داریم. و من از وقتی شروع کردم به نوشتن، شدم مغز متفکر. البته مغز متفکر زندگی خودم. همین هم کافی است. باقیش دیگر نیازی نیست. نوشتن چند یادداشت وبلاگی کج و کوله، روزانه هزاران کلمه تداعی آزاد، و هر از گاهی هم چند داستان کوتاه برای روی طاقچه، تغییر عجیبی در زندگی من ایجاد کرده است. برای همین می‌گویم من شدم مغز متفکر زندگی خودم.

به چشم می‌بینم و ایمان پیدا کرده‌ام که بسیاری از مردمان این زمانه، بی هیچ فکر کردنی زندگی … [ادامه مطلب]