سال شجاعت خلاقانه

امسال برای دومین سالی است که به سبک برخی از دولت‌ها، سال جدیدم را نامگذاری می‌کنم. پارسال که در فایل صوتی نوروزی، محمدرضا پیشنهاد کرد که برای سال جدید خودمان یک تم و یا یک نام انتخاب کنیم، من هم تصمیم گرفتم این کار را انجام بدهم. خوبی انتخاب تم سالیانه این است که مانند … بیشتر بخوانیدسال شجاعت خلاقانه