پناه می‌برم به کتاب از شر شیطان‌های رانده نشده

شیطان رانده نشده؟

البته منظورم از شیطان لزوما آن موجود آتشین افسانه‌ای نیست. واگویه‌های تخریبی، تنبلی، ترس، عزت نفس پایین، بی‌نظمی، کمال‌گرایی که مانع از شروع می‌شوند و هزاران شیطان دیگر که ما را از راه راست زندگی خودمان منحرف می‌کنند. خطرناک‌‌ترین این شیطان‌ها هم نوع آدم است. که با تمام توانش تلاش می‌کند که دیگران را به راه خودش جذب کند و همه را شبیه به خودش کند.

برای همین تصمیم گرفتم تا یک بخش تازه‌ای در وبلاگم ایجاد کنم به نام پناه بر کتاب. این بخش برای نوشتن از کتاب‌هایی است که در پناه امن آن‌ها می‌توانم از این شیطان‌ها در امان بمانم. کتاب‌هایی که اینجا در موردشان می‌نویسم لزوما بهترین کتاب‌ها نیستند، شاید حتی از نظر بقیه به دردنخور باشند، اما به هر حال تاثیری در زندگی من داشته‌اند که در مقطعی توانسته‌ام به کمک آن شیطانی را از خودم دور کنم.

دیدگاهتان را بنویسید