منی که امروزم را هدر داده‌ام به چه حقی می‌توانم فردا را بخواهم؟

امروز کتاب‌های بسیاری هست که ما نخوانده‌ایم. فیلم‌های بسیاری هست که تماشا نکرده‌ایم. چیزهای زیادی هست که هنوز نیاموخته‌ایم.

اگر نه کتابی خوانده‌ایم و نه فیلمی دید‌ه‌ و نه چیزی یادگرفته باشیم، پس دقیقا چه کار کرده‌ایم؟ هیچ. فاجعه‌ای رخ داده است. ما زندگی امروزمان را به فردا موکول می‌کنیم. شاید فردا فرجی شد.

زمان، متاع گرانبهایی است که در اختیار ما قرار داده‌اند. اگر امروز قدر آن را نمی‌دانیم پس تضمینی هم وجود ندارد که فردا ارزشش را کشف کنیم. امروز، فردای دیروز بود. اگر در این فردا کتابی نخوانده‌ایم، امیدی به فرداهای دیگر نمی‌توان داشت.

و من، منی که امروزم را هدر داده‌ام به چه حقی می‌توانم فردا را بخواهم؟

آلن فورنیه

دیدگاهتان را بنویسید