سال شجاعت خلاقانه

امسال برای دومین سالی است که به سبک برخی از دولت‌ها، سال جدیدم را نامگذاری می‌کنم.

پارسال که در فایل صوتی نوروزی، محمدرضا پیشنهاد کرد که برای سال جدید خودمان یک تم و یا یک نام انتخاب کنیم، من هم تصمیم گرفتم این کار را انجام بدهم.

خوبی انتخاب تم سالیانه این است که مانند هدف گذاری، درگیر بازی برد و باخت نمی‌شوی. وقتی هدفی انتخاب می‌کنی امکان دارد که به آن هدف نرسی و نسبت به هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی احساس بدی پیدا کنی. شاید حتی پیش خودت احساس بازنده بودن هم داشته باشی.

اما وقتی یک تم انتخاب می‌کنی، در راستای آن تم، نام و یا شعار، می‌توانی در حد توانت تلاش کنی و دیگر باختی در کار نیست. دست آدم بازتر است و می‌تواند در زمینه های مختلفی، مصداق‌های متفاوتی برای تم سالیانه‌اش پیدا کند.

مثلا می‌توان سال جدید را سال رشد نامگذاری کرد و در جنبه‌هایی از زندگی که برای‌مان مهم‌تر است تلاش کنیم نسبت به گذشته کمی رشد کنیم.

مثلا می‌توان سال جدید را سال ارتباطات نامگذاری کرد. و تلاش کنیم که ارتباطات بهتری داشته باشیم.

می‌توان سال جدید را سال نوشتن نامگذاری کرد. می‌شود با کاغذ و خودکار آشتی کرد و افکاری که در ذهن‌مان هست را مکتوب کنیم. می‌شود رفتارها و انتخاب‌ها را با آمار و ارقام روی کاغذ ثبت کرد و …

و خیلی از ایده‌های دیگری که هر کدام از ما در زندگی خودمان می‌توانیم پیدا کنیم.

امسال نمی‌دانستم که برای سال جدیدم چه تمی انتخاب کنم. برای همین چند روزی بود که جنبه‌های مختلف زندگی خودم را بررسی کردم تا ببینم به چه چیزی می‌توانم برسم. دست آخر به این نتیجه رسیدم که امسال را سال شجاعت نامگذاری کنم.

شجاعت برای نوشتن و منتشر کردن افکارم.

شجاعت برای بیرون زدن از گله آدم‌ها.

شجاعت برای انجام کارهایی که تا قبل از این می‌ترسیدم و انجام نمی‌دادم.

شجاعت برای شک کردن به باورهایم.

شجاعت برای خط زدن برخی از کارهایی که هر روز انجام می‌دهم و نتیجه‌‌ای برایم ندارد.

شجاعت برای خط زدن برخی از اهدافی که برایم دوست داشتنی هستند اما در بن بست گیر کرده‌اند.

شجاعت برای کنار گذاشتن برخی از آدم ها.

شجاعت برای ……

دیدگاه‌تان را بنویسید: