داشتن‌ها و نداشتن‌ها

دوستان من!

آن‌قدر که من از دنیا فهمیدم

همه چیز را نمی‌توان با هم داشت.

موفق، کسی است که بداند

داشتن هر چیزی به معنای نداشتن چه چیزی است.

و موفق‌ترین، کسی است که

بتواند از بین نداشتن‌ها

بهترین نداشتن را انتخاب کند.

نداشتن‌هایت را که انتخاب کردی

داشتن‌ها ناگزیر به سراغت خواهد آمد

تو گویی که انتخاب نداشتن‌ها،

در اختیار توست

و ظهور داشتن‌ها، جبر هستی است.

جز این حرف‌ها

هرچه گفته‌ام

یا بیهوده بوده

یا دروغ

یا تکرار همین‌ها در لباسی دیگر

 

«محمدرضا شعبانعلی»

دیدگاه‌تان را بنویسید: