خانه‌ات کجاست؟

خانه همانجایی است که آدم می‌تواند آرامش بگیرد.

اما آدم کجا می‌تواند آرامش بگیرد؟

برای من آنجاست که بتوانم کتاب بخوانم، تحقیق کنم (اینترنت) و بنویسم. همین سه مرا بس. تا در جزیره‌ای میان اقیانوس یا در کویری خانه خودم را برپا کنم.

فرقی ندارد که دیگر چه چیزی از زندگی بخواهم. هر چه هست فرعیات است. من فقط از زندگی همین سه تا را می‌خواهم.

برای رشد کردن کافی است مطالعه کنی. و مطالعاتت را ثبت کنی. مگر آدم به جز رشد کردن چه چیزی می‌خواهد از این دنیا؟

بین من و خودم، آنجایی که بی‌رحم‌ترین دادگاه دنیا برپا می‌شود، من پیش خودم اقرار می‌کنم که نه ماشین حالم را خوب می‌کند و نه هیچ کالای لوکسی. من فقط وقتی راضی هستم که ببینم رشد کرده‌ام. هر روزی که از خواب بیدار می‌شوم، آگاه‌تر از دیروزم باشم. دنیا را بهتر درک کنم. و مهمان درستکاری برای این جهان باشم.

دیدگاهتان را بنویسید